W dniu 24 marca 2022 r. rząd przedstawił propozycję zmian w Polskim Ładzie, które w większości mają zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku (lipiec 2022 r.). W chwili obecnej projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Poniżej przedstawiamy propozycję najważniejszych modyfikacji:

 • Obniżenie podstawowej stawki podatku z 17 % do 12%
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej, z zastrzeżeniem, że niektórzy podatnicy będą mogli skorzystać z tej preferencji, jeśli okaże się dla nich korzystna. System e-PIT przy rozliczeniu rocznym za 2022 r. ma poinformować podatnika o takiej sytuacji.
 • Przedsiębiorcy opodatkowujący swoje przychody w formie podatku liniowego, ryczałtu bądź karty podatkowej będą mieli możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonych limitów rocznych:
  podatek liniowy – 8 700 zł (pomniejszenie dochodu), ryczałt – 50% zapłaconych składek (pomniejszenie przychodu), karta podatkowa –  19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku)
 • Osoby uzyskujące przychody z kilku źródeł będą mogły upoważnić nawet trzech płatników do pomniejszania zaliczek pdof, aby już w trakcie roku w pełni skorzystać z kwoty wolnej. Kwota zmniejszająca podatek w przypadku pierwszej umowy ma wynosić 300 zł, przy dwóch 2 x 150 zł, przy trzech 3 x 100 zł.
 • Zniknie obowiązek podwójnego wyliczania zaliczek podatkowych za 2022 r.
 • Zostanie przywrócona możliwość wspólnego rozliczania z dzieckiem, a wprowadzona na początku 2022 r. ulga w wysokości 1 500 zł będzie zlikwidowana.

  Wzrośnie kwota zarobków jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców z 3 089 zł do 16 061,28 zł.

  Renty rodzinne małoletnich nie będą doliczane do dochodu rodziców, a dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik mogący niezależnie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł

 • Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmować zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom lub opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie dzięki czemu od zasiłku nie będzie podatku do ustalonych limitów.
 • Obowiązek opłacania składki zdrowotnej dotyczyć będzie komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych.

Okiem ekspertki

Proponowane zmiany, na tę chwilę, spotkały się z pozytywnym przyjęciem przez ekspertów. Dobrą zmianą jest również zapowiedź poważnego potraktowania przez Ministerstwo konsultacji społecznych. Szkoda tylko, że dzieje się to dopiero teraz, kiedy firmy poniosły już znaczne koszty związane z wprowadzanym pośpiesznie Nowym Ładem, a czekają je dalsze wydatki związane chociażby z ponownym dostosowaniem systemów informatycznych. Ważne jednak, że dzięki planowanym modyfikacjom, rozliczenia będą bardziej przejrzystsze i łatwiejsze do przeprocesowania zarówno przez podatników, jak i służby księgowe.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń wynagrodzeń pracowników czy prowadzenia spraw kadrowych? Skorzystaj z usług outsourcingu kadrowo-płacowego Mazars.