Eksperci Forvis Mazars

Badania medycyny pracy – wstępne, okresowe, kontrolne

Badania medycyny pracy są nieodłącznym elementem procesu zatrudniania i utrzymania pracowników. W ramach procesu zatrudniania oraz monitorowania stanu zdrowia pracowników, istnieją trzy główne rodzaje badań medycyny pracy: wstępne, okresowe i kontrolne. W ramach przepisów prawa pracy określone są konkretne sytuacje,...

Więcej

Przerwa na karmienie

Przerwa na karmienie jest chętnie wykorzystywanym uprawnieniem przez kobiety powracające do pracy po urodzeniu dziecka. Zasady korzystania z przerwy wyjaśnia art. 187 Kodeksu pracy. Komu przysługuje? Przerwa przysługuje matkom karmiącym dziecko piersią. Gdy dziecko jest karmione sztucznym pokarmem, przerwa nie...
Więcej

Wszystkie artykuły