Urlop rodzicielski łączony z pracą. Razem czy osobno?

Obecnie powszechną praktyką wśród młodych rodziców jest łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą. Można by się zastanowić, jak w takim razie wygląda wykorzystanie urlopu rodzicielskiego łączonego  z pracą przez obu rodziców w tym samym czasie?

Nie ma formalnych przeszkód, aby zarówno matka, jak i ojciec dziecka przebywali jednocześnie na urlopie rodzicielskim np. od początku urlopu rodzicielskiego łącząc go z pracą na pół etatu. Należy zauważyć, że liczbę części urlopu rodzicielskiego ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o jego udzielenie (art. 182 (1d) Kodeksu pracy). W przypadku, gdy rodzice dziecka wystąpią o jednoczesne udzielenie części urlopu rodzicielskiego oznaczać to będzie, iż zostaną wykorzystane dwie części urlopu rodzicielskiego. Natomiast w sytuacji, kiedy rodzice będą przebywać jednocześnie na tymże urlopie np. przez 6 tygodni to łącznie wykorzystają 12 tygodni z urlopu rodzicielskiego. Biorąc pod uwagę możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego przez dwoje rodziców jednocześnie oraz chęci dzielenia się nim np. po połowie, okres urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą wyniesie 16 lub 17 tygodni w myśl art. 182 (1a). Kodeksu pracy, zgodnie z którym urlop rodzicielski wynosi 32 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. W sytuacji narodzin bliźniąt bądź więcej dzieci przy jednym porodzie wspominany urlop wynosić będzie 34 tygodnie.

Pracownik we wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego. Będzie to skutkowało proporcjonalnym wydłużeniem urlopu (art. 182 (1f) Kodeksu pracy). W przypadku łączenia pracy na pół etatu (przez 6 tygodni) z urlopem rodzicielskim przez dwoje rodziców, sytuacja będzie wyglądała analogicznie. Każdemu z nich urlop rodzicielski zostanie wydłużony o 3 tygodnie bowiem 6 x ½ = 3 tygodnie, kiedy w okresie wydłużonego urlopu nie będą pracować. W przypadku, gdy podczas wydłużonego proporcjonalnie urlopu rodzicielskiego oboje będą równolegle świadczyć pracę, wydłużenie urlopu rodzicielskiego wyniesie łącznie 6 tygodni, ponieważ 3 tygodnie: (3:(1-1/2)= 6 tyg.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.