Świadczenie urlopowe jest to dodatkowe wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem wykorzystania przez niego urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 następujących po sobie dni kalendarzowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Pracodawca może wypłacać świadczenie urlopowe, co oznacza, że ma możliwość rezygnacji z jego wypłaty, pod warunkiem przekazania pracownikom tej informacji w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego w sposób przyjęty u danego pracodawcy. W przypadku braku poinformowania pracowników, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty świadczenia urlopowego.

Warunkiem wypłaty świadczenia urlopowego jest skorzystanie z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 następujących po sobie dni kalendarzowych. Warto podkreślić, że do tego okresu wliczają się zarówno dni pracy oraz dni wolne od pracy. Wypłata świadczenia nie jest zależna od spełnienia jakichkolwiek innych warunków, na przykład sytuacji materialnej czy rodzinnej pracownika. Wypłata powinna zostać dokonana nie później niż ostatniego dnia poprzedzającego rozpoczęcie przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Ustawa o ZFŚS określa maksymalną wysokość świadczenia urlopowego (art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS), zatem pracodawca ma prawo ustanowić wysokość świadczenia w kwocie niższej. Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, to w 2022r. przysługuje ono w następującej kwocie:

1) pracownikowi zatrudnionemu w tzw. normalnych warunkach:

– 1.662,97 zł (na pełny etat),

– 1.247,23 zł (na 0,75 etatu),

– 831,49 zł (na 0,5 etatu),

– 415,74 zł (na 0,25 etatu);

2) pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze:

– 2.217,29 zł (na pełny etat),

– 1.662,97 zł (na 0,75 etatu),

– 1.108,65 zł (na 0,5 etatu),

– 554,32 zł (na 0,25 etatu);

3) pracownikowi młodocianemu przysługuje w wysokości 221,73 zł w pierwszym roku nauki, 266,07 zł w drugim roku nauki, 310,42 zł w trzecim roku nauki.

Przykład 1:

Pracownik będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego w okresie od 24 grudnia 2021r. do 6 stycznia 2022r. Mimo, że jest to 14 dni kalendarzowych, to pracownikowi nie przysługuje świadczenie urlopowe, ze względu na to, że nie są one wykorzystane w jednym roku kalendarzowym.

Przykład 2:

Pracownik zatrudniony na pełen etat w tzw. normalnych warunkach pracy będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego w okresie od 1 do 14 lipca 2022r. oraz w okresie od 1 do 14 sierpnia 2022r. Świadczenie urlopowe należy mu się tylko raz w roku kalendarzowym, za urlop wykorzystany w lipcu 2022r. Świadczenie powinno zostać wypłacone przez pracodawcę najpóźniej w dniu 30 czerwca 2022r. w kwocie 1662,97 zł.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.

Agnieszka Morawska

Starszy Specjalista ds. kadr i płac w dziale usług kadrowo-płacowych