Nowelizacja Kodeksu Pracy – projekt z 10.01.2023 r.

Projektowana ustawa ma na celu wdrożyć unijne dyrektywy w zakresie przejrzystych warunków pracy i godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych poprzez m.in.: dłuższy urlop rodzicielski, wprowadzenie dodatkowych urlopów, ułatwienia w korzystaniu z elastycznej organizacji czasu pracy.

Dłuższy wymiar urlopu rodzicielskiego

Zgodnie z przyjętym projektem łączna długość urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców wzrośnie z 32 do 41 tygodni po urodzeniu jednego dziecka lub z 34 do 43 tygodni po urodzeniu dwojga i więcej dzieci, przy czym nowelizacja wprowadza nieprzenaszalną część urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla drugiego z rodziców. W praktyce oznacza to możliwość skorzystania przez jednego z rodziców z maksymalnie 32/34 tygodni urlopu, a przez drugiego z 9 tygodni. Łączny wymiar urlopu dla obojga rodziców dzieci ciężko chorych będzie o 24 tygodnie dłuższy i wyniesie 65 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) lub 67 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków).

Prawo do urlopu rodzicielskiego będzie niezależne od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

W przypadku złożenia wniosku o urlop rodzicielski do 21 dni po porodzie, wynagrodzenie za urlop macierzyński (20 tygodni) oraz rodzicielski (32 tygodnie) wyniesie 81,5% (obecnie 80%), a za urlop rodzicielski, do którego jest uprawniony drugi rodzic (9 tygodni) – 70%.

Dla wniosków złożonych co najmniej 21 dni po porodzie, wynagrodzenie za urlop macierzyński (20 tygodni) wyniesie 100%, za urlop rodzicielski (32 tygodnie) wyniesie 70% (obecnie 100% za 6 tygodni i 60% za kolejne 26 tygodni), a za urlop rodzicielski, do którego jest uprawniony drugi rodzic (9 tygodni) – 70%.

Skróceniu ulegnie okres, w którym będzie możliwe skorzystanie z urlopu ojcowskiego – z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Dodatkowe urlopy

Zostaną wprowadzone dwa nowe rodzaje urlopu:

– urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym, który będzie bezpłatny i przyznawany „w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych”,

– urlop z powodu działania siły wyższej w wymiarze 16 godzin w roku kalendarzowym z prawem do 50% wynagrodzenia.

Elastyczna organizacja pracy

Dla rodziców dzieci do 8 roku życia zostaną wprowadzone rozwiązania pozwalające na dostosowanie czasu pracy i sposobu jej wykonywania do indywidulanych potrzeb uprawnionego pracownika, na jego wniosek, poprzez uregulowania w zakresie: pracy zdalnej, elastycznego rozkładu czasu pracy (ruchomy, indywidualny, weekendowy rozkład czasu pracy), systemu skróconego tygodnia pracy i przerywanego czasu pracy. Odmowa pracodawcy będzie musiała zostać uzasadniona.

Pozostałe zmiany

Projekt przewiduje także szereg innych udogodnień dla pracowników, jak np.:

– pracodawca nie będzie mógł zabronić pracownikowi jednoczesnego wykonywania pracy u innego pracodawcy poza ustalonym harmonogramem pracy,

– pracodawca będzie zobowiązany podawać przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy na czas określony,

– pracownik, który wykonywał pracę przez co najmniej 6 miesięcy będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy – na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy,

– rozszerzony zostanie zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika np. o informację o prawie do szkoleń czy o długości płatnego urlopu.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast przewidywany realny termin wejścia w życie nowelizacji to czerwiec 2023 roku.

Wszystkie powyższe propozycje zmian są propracownicze i prorodzicielskie i wzmacniają pozycję pracownika oraz w jakimś stopniu wyrównują szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Pozostaje pytanie jak te zmiany wpłyną na dobrobyt pracodawców.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.