Istotne zmiany w opodatkowaniu pracowników

Pakiet zmian w polskim prawie podatkowym, który wszedł w życie w 2022 r., wprowadził zmiany systemowe w opodatkowaniu pracowników w Polsce.

Zniesienie prawa do odliczenia składki zdrowotnej

Przede wszystkim zniesione zostało prawo podatników do odliczania od podatku kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponieważ odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosiło 7,75% wynagrodzenia brutto po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, uchylenie prawa do odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego oznacza wzrost efektywnego obciążenia podatkowego.

Zniesienie prawa do odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego ma być zrekompensowane podatnikom poprzez zwiększenie kwoty dochodu wolnego od podatku (z ok. 3 000 zł do 30 000 zł dla wszystkich podatników, niezależnie od wysokości ich dochodów) oraz kwoty drugiego progu podatkowego (z 85 528 zł do 120 000 zł), od której obowiązuje wyższa stawka podatku dochodowego w wysokości 32%.

Ulga dla klasy średniej

Jednocześnie ustawodawca przewidział nową ulgę podatkową, tzw. ulgę dla klasy średniej, której celem jest ochrona podatników osiągających dochody z pracy lub działalności gospodarczej przed zwiększeniem obciążeń podatkowych. Ulga polega na prawie do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty, której wysokość uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia pracownika. Ulga dla klasy średniej przysługuje jednak tylko osobom, których roczne wynagrodzenie wynosi od 68 412 zł do 133 692 zł.

Konsekwencje opisanych zmian są uzależnione od poziomu wynagrodzenia brutto, uzyskiwanego przez pracownika. Na nowych przepisach skorzystają pracownicy zarabiający mniej niż 68 412 zł rocznie, głównie ze względu na wzrost kwoty wolnej od podatku. Dla pracowników, których roczne wynagrodzenie brutto wynosi od 68 412 zł do 133 692 zł, zmiany będą neutralne podatkowo, w wyniku zastosowania ulgi dla klasy średniej. Nowe przepisy są również korzystne lub neutralne dla pracowników, których roczne zarobki wahają się od 133 693 zł do ok. 153 600 zł, ze względu na wzrost kwoty wolnej od podatku oraz podwyższenie kwoty drugiego progu podatkowego. Jednak dla pracowników zarabiających powyżej 153 600 zł rocznie zmiany będą oznaczać wzrost obciążeń podatkowych. Zasadniczo im wyższe zarobki pracownika, tym większy wzrost zobowiązań podatkowych. Innymi słowy, nowy system opodatkowania jest bardziej progresywny od poprzedniego.