Dyrektywa Rady UE nr 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 roku oraz będąca jej uzupełnieniem Dyrektywa Rady UE nr 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 roku, wprowadzają nowe zasady rozliczeń w handlu e-commerce oraz sprzedaży wysyłkowej.
W związku z obecnym kryzysem spowodowanym COVID-19, termin implementowania przepisów unijnych został przesunięty na 1 lipca 2021 roku (pierwotnie przepisy miały zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 roku). Pomimo to, już teraz warto przygotować się na nadchodzące zmiany.

Bieżące regulacje

Obecnie obowiązujące regulacje pozwalają na to, by sprzedawca, który dokonuje sprzedaży wysyłkowej B2C, dokonał rozliczenia VAT według stawki podatku VAT, jaka obowiązuje w państwie jego siedziby w odniesieniu do danego towaru, aż do chwili przekroczenia przez niego limitu obrotów w kraju, do którego wysyła swoje towary. Obecnie limit ten kształtuje się w granicach od 35 000 EUR do 100 000 EUR. Po przekroczeniu ustalonego progu, sprzedawca powinien zarejestrować się na cele VAT w kraju, do którego dokonuje wysyłki towarów i zobowiązany jest tam ponosić koszty rozliczeń z tytułu takiej transakcji.

Nowe sposoby rozliczeń

Nowe regulacje spowodują obniżenie tego rocznego progu, ponieważ zostanie on zrównany na terenie wszystkich państw UE i wyniesie 10 000 EUR. Po jego osiągnięciu, sprzedawcy będą musieli dokonać rejestracji w elektronicznym systemie VAT-OSS (jest to tzw. punkt kompleksowej obsługi, będący odpowiednikiem funkcjonującego od 2015 roku systemu MOSS – małego punktu kompleksowej obsługi – dla podmiotów świadczących usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne) i będą zobowiązani składać w nim co kwartał deklaracje podatkowe, w których wykażą wartość dokonanej przez nich sprzedaży w poszczególnych krajach. Wówczas zastosowanie będą miały stawki podatku VAT obowiązujące w państwach poszczególnych odbiorców towarów (w państwach konsumentów).

Co wnoszą zmiany?

Powyższe zmiany spowodują, że podatnik nie będzie już miał obowiązku rejestracji na cele VAT i składania deklaracji VAT w wielu państwach UE.

W nowym systemie będą musieli zarejestrować się również internetowi sprzedawcy towarów o niskiej wartości (poniżej 150 EUR) importowanych wcześniej spoza UE, lecz w odróżnieniu do pozostałych podmiotów, będą oni zobligowani do składania deklaracji co miesiąc, a nie co kwartał.

W związku z nadchodzącymi zmianami zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.